Usługi brukowe Warszawa

Oferta

Cennik:

 • nawierzchnia z kostki granitowej szaro-rudej – 150 zł/m2
 • nawierzchnia z kostki granitowej kolor – 200 zł/m2
 • nawierzchnia z kostki bazaltowej – 210 zł/m2
 • nawierzchnia z kamieni polnych otoczaków – 130 zł/m2
 • nawierzchnia z kamieni polnych łupanych – 160 zł/m2
 • nawierzchnia z piaskowca – 160 zł/m2
 • nawierzchnia z łupka szarogłazowego – 150 zł/m2
 • nawierzchnia z gnejsu – 190 zł/m2
 • ogrodzenie z kamieni polnych otoczaków – 220 zł/m2
 • ogrodzenie z kamieni polnych łupanych – 270 zł/m2
 • ogrodzenie z piaskowca, kamień łupany – 270 zł/m2
 • ogrodzenie z kamieni wapiennych łupanych – 250 zł/m2
 • ogrodzenie z okładzin z kalcytu, gnejsu – 270 zł/m2
 • ogrodzenie z granitu z kamienia łupanego – 270 zł/m2
 • ogrodzenie z granitu z kamienia ciętego (płyta) – 370 zł/m2
 • ogrodzenie z piaskowca z kamienia ciętego (płyta) – 350 zł/m2
 • okładzina, elewacja z otoczaka – 130 zł/m2
 • okładzina, elewacja z kamieni polnych łupanych – 160 zł/m2
 • okładzina, elewacja z piaskowca z kamienia łupanego – 160 zł/m2
 • okładzina z piaskowca, kamienia ciętego (płyta) – 260 zł/m2
 • okładzina, elewacja z kamienia wapiennego – 160 zł/m2
 • okładziny, elewacja z łupka szarogłazowego – 150 zł/m2
 • okładziny, elewacje z granitu, kamienia łupanego – 180 zł/m2
 • okładzina z granitu, kamienia ciętego – 280 zł/m2
 • okładzina, elewacja kalcyt, gnejs – 190 zł/m2
, kostka betonowa, elewacje z kamienia, kamieniarstwo budowlane, roboty brukarskie, usługi ogólnobudowlane